PENTHEA, o.s. - ochrana dravců a sov - záchranná stanice

Záchranná stanice

Záchranná stanice

Občanské sdružení PENTHEA provozuje záchrannou stanici na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice, č.j. 7342/ENV/09-501/620/09-ZS16 ze dne 30. 10. 2009.

Sídlo: Platónova 3276/4, 143 00 Praha 12
Tel.: 605 868 333
E-mail: dravci.merlin@seznam.cz
Adresa záchranné stanice: Pod Remízkem, 143 00 Praha 12 – Cholupice
Tel. dispečink stanice: 734 797 797

Záchranná stanice Penthea zajišťuje komplexní péči handicapovaným volně žijícím živočichům, tj. živočichům poraněným, nemocným, oslabeným prochladnutím, parazity nebo hladověním, mláďatům v situacích, které ohrožují jejich přežití, živočichům s příznaky otravy, živočichům patřícím k migrujícímu nebo hibernujícímu druhu, který se vyskytl v přírodě v nevhodnou roční dobu, nebo živočichům, u kterých jsou porušeny přirozené vzorce chování , a v důsledku těchto okolností nejsou schopni dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě. Ve stanici zajišťujeme péči všem druhům handicapovaných živočichů volně žijících na území České republiky s výjimkou velkých šelem (medvěd, vlk, rys, vydra) a dospělých jedinců jelenů a losa.

Záchranná stanice Záchranná stanice Záchranná stanice

Prvořadým cílem takové komplexní péče je návrat živočicha zpět do volné přírody. Pokud to nelze provést z důvodu jejich trvalého postižení, živočich zůstává v záchranné stanici a umisťuje se do expozice pro veřejnost nebo se používá pro chov jako náhradní rodič pro mláďata.

Záchranná stanice Penthea přijímá handicapované živočichy ze správních obvodů obcí Praha, Neratovice, Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Český brod, Říčany, Černošice a Beroun.

Záchrana zvířat v Praze

Protože sídlo sdružení Penthea i vlastní provozovna stanice jsou na území hlavního města Prahy, je přirozené, že nejvíce zkušeností se záchranou zvířat máme právě z tohoto území. Praha není velká rozlohou, ale z hlediska početnosti živočišných druhů je v celé České republice na druhém místě. Důvodů je více, zřejmě ale hlavním je velká různorodost pražského prostředí. Nalezneme zde na malé ploše soustředěné vodní toky i nádrže, poměrně rozsáhlé lesy i mnoho malých remízků, zahrady, louky, pole, mokřady, skalnatá území včetně panelákových sídlišť. Tato pestrá mozaika různých území tak poskytuje živočichům nebývalé možnosti ke hnízdění, úkrytům, nabízí hojné zdroje potravy a především teplejší prostředí.

Proto se na území Prahy každoročně zachraňuje kolem 2 500 jedinců živočichů, v celé ČR přibližně 10 000. Pro stanice pracující na tomto území je to velká odpovědnost. Nejčastěji zachraňovanými zvířaty ve městech jsou ježci, holubi, netopýři, straky, poštolky, kachny s mláďaty, rorýsové a kosi.

Po několikaletém úsilí se podařilo, že s námi Magistrát hl.m. Prahy uzavřel smlouvu na část roku 2011 a pro celý rok 2012 o poskytování služeb komplexní péče o handicapované živočichy. Smlouva se vztahovala na území Prahy, a to na městské obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9 a Praha 10, tedy na pravobřežní stranu Vltavy. O tomto rozdělení rozhodnul Výbor pro životní prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. Důvodem bylo jednak obrovské množství zachraňovaných živočichů a snaha, aby při takovém množství byla zajištěna co nejkvalitnější péče, jednak přirozené rozdělení Prahy tvořené Vltavou.

Levobřežní stranu Vltavy zajišťovala záchranná stanice v Jinonicích, kterou převzaly v roce 2011 do správy Lesy hl.m. Prahy. Protože stav této stanice byl neuspokojivý, zařízení bylo staré a již nevyhovovalo, prochází zařízení kompletní rekonstrukcí a od září 2011 nepřijímá žádná zvířata.

Naše záchranná stanice od října 2011 do února 2012 zajišťovala péči o handicapovaná zvířata po celém území Prahy. Od března 2012, kdy byla stanice v Jinonicích opět otevřena, jsme měli na starost zase původní část Prahy na pravé straně Vltavy.

Od roku 2013 převzala péči o handicapovaná zvířata pro území celé Prahy stanice Lesy hl.m. Prahy v Jinonicích na základě smlouvy s MHMP.

Naše záchranná stanice v činnosti dál pokračuje. Protože všechny činnosti týkající se záchrany zvířat si musíme financovat sami s omezenou finanční podporou některých městských částí, oblast působnosti, kam pro zvířata dojíždíme, jsme museli výrazně omezit.

Záchranná stanice Záchranná stanice Záchranná stanice

Jak se zachovat při nálezu handicapovaného živočicha

Od doby, kdy na naší planetě vznikl život, mezi všemi jejími částmi, rostlinnými i živočišnými, probíhá neustálý boj o přežití. Je to hra na život a na smrt. V našem lidském pohledu je to hra velmi krutá, nicméně pro vývoj života nesmírně důležitá. Slabí jedinci nemají šanci přežít. A díky tomuto přírodnímu výběru se nám jeví všechny organizmy tak dokonalé, příroda tak harmonická.

Smyslem práce záchranných stanic je pomáhat především živočichům slabým. V přírodě člověkem nenarušené by zřejmě nebylo správné takovým tvorům pomáhat. Je to přirozený děj událostí. Takovou přírodu dnes stěží najdeme, je změněná k nepoznání. Zmizela mnohá prostředí, zmizelo mnoho druhů rostlinných i živočišných. A v tomto zcela novém prostředí z hlediska délky vývoje života na zemi se organizmy snaží přežít. Proto dochází k mnoha zbytečným poraněním, zbytečným úhynům v důsledku změn v přírodě, které jsme způsobili my lidé.

Každý z nás se již setkal s nějakým tvorem, který pravděpodobně potřeboval pomoc. Jak se tedy rozhodnout ? V následujících řádcích naleznete návod, jak se zachovat.

Případy, kdy je pomoc nutná

Záchranná stanice
 • Poranění - zvíře je částečně nebo zcela nepohyblivé
 • Vyčerpanost - v důsledku nemoci nebo nedostatku potravy hlavně u mladých jedinců
 • Uvíznutí - zapadlý jedinec v prostoru, ze kterého nemůže uniknout
 • Mláďata
  • promáčená, prochladlá
  • dravců a sov v prachovém peří a tzv. ptačí holátka vypadlá z hnízd na zem
  • osamocená u druhů žijících ve skupině (kachny, husy, labutě)
  • v blízkosti komunikací, v nebezpečí ohrožení psy a kočkami
 • Ježci - nedostatečně dorostlá mláďata, proto neschopná přezimovat

Případy kdy nepomáháme

 • Mláďata
  • nelétající a ne zcela dopeřená mláďata drobných pěvců sedící zdánlivě opuštěná na louce, pod keřem
  • zdánlivě opuštěná mláďata zajíců a srnek na louce, v lese

Desatero záchrany zvířat v nouzi

Aneb jak postupujeme v případech, kdy se rozhodneme pomoci.

 1. Pokud živočich nemůže z místa nálezu uniknout, zavolejte ihned dispečink záchranné stanice, městskou policii.
 2. V případech, kdy se zraněný živočich může pohybovat nebo se jedná o mládě, zabraňte zhoršení stavu.
 3. Malá mláďata držte v teple, větší již nemusíte, mají vyvinutou termoregulaci.
 4. Živočicha opatrně odchyťte a dejte jej např. do papírové krabice.
 5. Při odchytu dravců a sov včetně jejich mláďat dejte pozor na pařáty.
 6. Odchyceného živočicha v krabici umístěte do stínu, nikdy ne na slunce.
 7. Po zabezpečení živočicha ihned volejte záchrannou stanici, městskou policii.
 8. Potravu či tekutiny poskytujte pouze v naléhavých případech (u zjevně vyhladovělých jedinců nebo mláďat) po konzultaci s pracovníky stanice.
 9. Jakoukoliv další manipulaci se zvířetem přenechejte pracovníkům stanice.
 10. Dodržujte hygienické zásady.
Záchranná stanice Záchranná stanice