PENTHEA, o.s. - ochrana dravců a sov - Tip na výlet

Tip na výlet

Naši záchrannou stanici můžete po dohodě navštívit - při prohlídce se dozvíte zajímavé informace o práci ve stanici, uvidíte mnoho druhů zvířat, často s nešťastným původem, dnes u nás v lepších podmínkách.

Návštěvu stanice lze spojit s výletem po okolí, které je velmi atraktivní a má doslova „vesnický“ charakter. Kromě lesů, potůčků a luk tu na Vás čeká i chráněné území Modřanské rokle, kterým vede důvtipně promyšlená naučná stezka.

Nově jsme schopni přímo ve stanici předvést některý z našich programů EVVO. U projekčních programů jsme limitováni kapacitou místnosti (max. 25 žáků), dají se však provádět za každého počasí.

Výlet doporučujeme zahájit od stanice MHD Poliklinika Modřany (bus 150 a 253, tram 3 a 17), kde začíná Modřanská rokle. Příjemná cesta zalesněným údolím podél potoka Vás dovede k nádrži, na jejímž vzdálenějším konci je oddechová louka s oficiálním místem pro ohniště. Hledáte-li méně náročnou stezku, můžete se z hráze nádrže vydat rovnou do naší stanice. Náročnější mohou za nádrží zatočit ostře doprava a pokračovat dál podél Libušského a Cholupického potoka dobrodružnější cestou až do stanice. Zde kromě prohlídky můžete shlédnout letové ukázky dravců a sov, na kterých je předem možné se domluvit.

Výlet doporučujeme ukončit ve stanici MHD Na Beránku (bus 150 a 253), kam se dostanete přímou polní a lesní cestou. Při nepříznivém počasí můžete využít naše zázemí v záchranné stanici pro oddech a osvěžení. Kratší trasa je v délce 4 km, delší 5 km.

Pro lepší orientaci si můžete prohlédnout naši schematickou mapku:

mapka

Vstupné prohlídky stanice s výkladem je dobrovolné. V případě předvedení letových ukázek dravců a sov je vstupné po dohodě.

Níže si můžete prohlédnout fotky z bezprostředního okolí naší stanice a Modřanské rokle.

cesta podél Libušského potoka louka před stanicí pohled na nádrž z hráze
rybník Kalibárna starý kamenolom nad oddechovou loukou